ติดต่อ
Office

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

120 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-2550-9215-6
หมายเลขโทรสาร(FAX) 0-2590-0095
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 06-3421-9215

ติดต่อ

jaenaja@gmail.com